שאלות ששאלתם אותנו

Yes you can edit every single element.

Click on the mask and click “B” for brush tool.

Click on the mask and click “B” for brush tool.

Click on the mask and click “B” for brush tool.