קוצץ Comfort&Clean

קוצץ Comfort&Clean לחיצה עם תחתית מתאים לאגוזים בצל שום ירק ועוד

150