קוצץ Comfort&Clean

115

קוצץ Comfort&Clean לחיצה עם תחתית מתאים לאגוזים בצל שום ירק ועוד