משקל מדויק Ultra 2.0

משקל מדויק Ultra 2.0 לשקילה מדויקת של עד 500 גרם בדיוק של עד 0.1 גרם (עשירית הגרם) כולל משקולת כיול (200 גרם), מאפשר מדידה ב-G/OZ ,תצוגת LCD גדולה נוחה לקריאה, 5 אחריות שנים.

249